Více než 20 let spolehlivých služeb

O nás

Společnost EPS biotechnology byla založena v roce 2002 jako společnost, jejíž hlavní náplní je práce v oblasti aktivního přístupu ke kontaminaci. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji, v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích. Specializujeme se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především biotechnologií, dále na realizaci průzkumů znečištění horninového prostředí, stavebních konstrukcí vod a na jejich sanaci, zejména pomocí bioremediačních technologií. Svým vybavením a zaměřením se řadíme mezi společnosti s nadprůměrným vybavením a zázemím v oblasti ochrany životního prostředí, realizace průzkumů, zpracování analýz rizik, výzkumem a vývojem inovativních technologií, aplikací biotechnologií.

Certifikáty a Politika integrovaného systému EPS biotechnology

EPS biotechnology potvrdila získáním certifikátů a následnými recertifikacemi systému managementu kvality, environmentálního managementu a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svůj zásadní postoj k trvalému udržování nejvyšší kvalitativní úrovně všech poskytovaných služeb. Tyto certifikáty jsou pro naše zákazníky jistotou, že naše postupy jsou prověřené a odpovídají mezinárodním standardům.
 
Se získáním certifikátů systému managementu souvisí také Politika integrovaného systému managementu, jejíž hlavní zásady si můžete přečíst v přiloženém souboru.

Firemní strategie

Společnost EPS biotechnology usiluje o kvalifikované, efektivní a bezpečné řešení úkolů našich zákazníků v oblasti životního prostředí. Díky přiměřené velikosti společnosti, nadstandardnímu technologickému a laboratornímu zázemí a úzké spolupráci mezi jednotlivými zaměstnanci společnosti a s výzkumnými pracovišti, je možné nabízet vysokou kvalitu služeb, flexibilitu a orientaci na specifická přání našich zákazníků. Samozřejmým důsledkem tohoto uspořádání je výhodná cena.
 
Usilujeme o dosažení následujících cílů:
 • nejvyšší prioritou je pro nás spokojenost zákazníka - individuální přístup
 • orientace na současné i budoucí požadavky a potřeby zákazníků
 • zvyšování motivace, znalostí a dovedností spolupracovníků
 • zlepšování dodavatelských vztahů
 • upevnění pozice v rámci trhů střední Evropy
 • dlouhodobá ekonomická stabilita umožňující všestranný rozvoj společnosti.
 
Při realizaci firemních cílů vyznáváme následující hodnoty:
 • efektivní využití lidského potenciálu firmy, daného znalostmi, zkušenostmi a loajalitou našich spolupracovníků
 • angažovanost v procesu zlepšování
 • etika v podnikání, spolehlivost a otevřenost v partnerství
 • pečlivé hodnocení všech aktivit firmy s ohledem na ochranu životního prostředí.

Profesní oprávnění

Společnost EPS biotechnology je nositelem oprávnění k výkonu následujících profesí:
 • sanační geolog (odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru - geologické práce - sanace)
 • hydrogeolog (odborná způsobilost projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru - hydrogeologie)
 • oprávněná osoba k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 73 a přílohy č. 11 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění
 • manažer vzorkování odpadů
 • manažer vzorkování odpadních vod
 • manažer vzorkování podzemních vod
 • manažer EMS
 • vodohospodář-stavař (autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby)
 • bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Živnostenská oprávnění

Dle výpisu z obchodního rejstříku je EPS biotechnology nositelem oprávnění k výkonu živností:
 • geologické práce
 • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 • výroba elektřiny
 • zemědělská výroba
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • obráběčství
 • zámečnictví, nástrojařství
 • výroba, obchod a služby uvedené v př. 1 až 3 živnostenského zákona
 • výroba tepelné energie
 • rozvod tepelné energie
 • prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • pivovarnictví a sladovnictví
 • hostinská činnost
Dle výpisu ŽR mimo jiné následující volné živnosti:
 • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • testování, měření, analýzy a kontroly
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • ubytovací služby
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • výroba hnojiv
 • výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
 • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Česká republika
IČ 262 95 059
DIČ CZ26295059
Zapsána u KS v Brně, v odd. C, vl. 42243
Datová schránka  r254eqs