Laboratorní služby pro vinaře
 
 

Analýzy vín

Současné vyspělé technologie zpracování vína vyžadují pečlivé provádění kontrolních analýz, a to v každém kroku jeho výroby. Díky nejmodernějším přístrojům dokážeme stanovit základní parametry při výrobě vína od moštu až po hotový produkt.
 
V naší zkušební laboratoři nabízíme rozbory v souladu s OIV metodami (v rozsahu akreditace) a souběžně i běžné analytické rozbory vína a moštu, v neposlední řadě pak určení stability vína včetně dávky bentonitu.
 
Na konci roku 2021 naše laboratoř získala osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI.

Rozbory vína v rozsahu akreditace

 • Stanovení obsahu skutečného alkoholu po destilaci hydrostatickými váhami a celkového alkoholu  výpočtem z naměřených dat
 • Stanovení celkových kyselin potenciometricky
 • Stanovení těkavých kyselin titračně po destilaci
 • Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého titračně po destilaci
 • Stanovení relativní hustoty vína hydrostatickými váhami a stanovení bezcukerného extraktu výpočtem z naměřených dat
 • Stanovení D-glukózy, D-fruktózy a sacharózy enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí

vedoucí akreditované laboratoře

Ing. Monika Buchtíková
Tel. +420 731 769 341
+420 733 123 781
laborator@epsbiotechnology.cz

pracovní doba

pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hodin

To není vše, nabízíme více rozborů vína

 • FTIR analýza
    - Stanovení alkoholu
    - Stanovení organických kyselin včetně kyseliny octové
    - Stanovení cukrů (glu+fru+sach)
    - Stanovení glycerolu
    - Stanovení cukernatosti
 • Stanovení kyseliny jablečné a mléčné enzymaticky
 • Stanovení pH potenciometricky
 • Stanovení asimilovatelného dusíku (YAN)
 • Stanovení bílkovinné stability a určení dávky bentonitu turbidimetricky
 • Stanovení kapalinovou chromatografií (HPLC)

Mikrobiologické analýzy

Mikrobiologický rozbor je vhodný pro zjištění kontaminací, která se mohou ukrývat nejen v hotovém víně, ale také ve výrobních prostorech nebo vinařských lahvích, odkud se mohou velmi snadno rozšířit.
 
Vzorky jsou zpracovány metodou kultivace, která vyžaduje více času. Informujte se, prosím, předem v laboratoři – telefonicky, nebo se za námi zastavte a do pár dní můžete mít výsledky u sebe.

vedoucí mikrobiologické laboratoře

Ing. Adrienn Dallos
+420 733 123 781
laborator@epsbiotechnology.cz

pracovní doba

pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hodin
Laboratorní služby pro pivovary
 

Analýzy piva a pivovaru

Každý pivovar provádí neustálou kontrolu výrobních procesů. Pomůžeme vám analyzovat alkohol, extrakt nebo barvu a hořkost piva. Přineste nebo pošlete vzorky do laboratoře, na druhý pracovní den máte výsledky v emailu.
 
Trápí Vás mikrobiální kontaminace v pivu nebo provozu?
 
Specialisté EPS biotechnology dokáží najít skrytý problém. Stačí jen zavolat a dohodnout se na termínu odběru.
Rozbory pitných vod
 

Je dobré vědět, jakou vodu máte ve své studni

Vlastní studna je nepochybně výhodou. Pokud je pro vás studna zdrojem pitné vody, je současně také závazkem a starostí o kontrolu kvality vody. Pravidelné čištění studny je samozřejmostí. Stejně tak by měly být samozřejmostí pravidelné rozbory pitné vody.
 
Nabízíme kompletní službu za výhodnou cenu.

Základní rozbor

Podíváme se na to pořádně: stanovení enterokoků, E. coli, koliformních bakterií, počet kolonií při 22 °C a 36°C, pH, konduktivita, amonné ionty, dusitany, dusičnany, tvrdost vody, KNK4,5, CHSKMn, chloridy, sírany, železo, mangan
2 089 Kč včetně DPH

Kontrolní rozbor

Ideální po čištění studny, zaměříme se na stanovení enterokoků, E. coli, koliformních bakterií, počet kolonií při 22 °C a 36°C.
660 Kč včetně DPH

Srozumitelně vysvětlíme

Nenecháme vás v tom plavat! Přidanou hodnotou je srozumitelné vysvětlení výsledků rozboru vaší vody.

Poradíme s problémy

Rozbory mohou odhalit nějaký problém. Pomůžeme vám s řešením potíží. Aby voda byla zase taková, jaká má být.
Laboratorní služby pro výzkum,
vývoj a průmysl
 
 
Pro naše interní projekty a zakázky, ale přirozeně také pro vás dokáží naši specialisté zpracovat širokou škálu fyzikálních, chemických a mikrobiologických analýz
 

Akreditované rozbory

Máme akreditaci pro stanovení C10-C40 GC/FID ve vodách a zeminách.

vedoucí akreditované laboratoře

Ing. Monika Buchtíková
Tel. +420 731 769 341
+420 733 123 781
laborator@epsbiotechnology.cz

pracovní doba

pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hodin

Mikrobiologické analýzy zemin, vod a kalů

 • kultivovatelné heterotrofní a degradující mikroorganismy (aerobní i anaerobní)
 • laboratorní respirační testy
 • stanovení nitrifikačních a denitrifikačních bakterií ve vodách
 • stanovení intestinálních enterokoků, E. coli a koliformních bakterií v pitných vodách
 • stanovení pH, rozpuštěného kyslíku, konduktivity, CHSKCr, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, železa, chloridů, fosforečnanů, síranů, KNK, sulfidů, manganu, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek a veškerých látek ve vodách a ve vodných výluzích
 • stanovení pH, vápník + hořčík, CHSKMn, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, železa, chloridů, síranů, manganu v pitných vodáchstanovení povrchově aktivních látek

Fyzikální a chemické analýzy zemin, vod a kalů

 • stanovení pH, rozpuštěného kyslíku, konduktivity, CHSKCr, amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, železa, chloridů, fosforečnanů, síranů, KNK, sulfidů, manganu, rozpuštěných látek, nerozpuštěných látek a veškerých látek ve vodách a ve vodných výluzích
 • stanovení povrchově aktivních látek

Anaerobní mikrobiologie

 • anaerobní kultivovatelné heterotrofní a degradující mikroorganismy
 • izolace anaerobních mikroorganismů
 • anaerobní degradace vybraných polutantů
 • ověření rozložitelnosti organického substrátu anaerobní digescí
EPS biotechnology, s.r.o.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Česká republika
IČ 262 95 059
DIČ CZ26295059
Zapsána u KS v Brně, v odd. C, vl. 42243
Datová schránka  r254eqs