7.6.2024: Dodatečně jsme obdrželi ještě další výzkumný projekt THETA, jsme tak již projekty prakticky saturováni v rámci nových udržitelných cílů VaV. V sanacích jsme uspěli v drobnějších soutěžích (Hluk, PRIMAGAS, AAR rybník Bažantnice, KastorEKO) a úspěšní jsme také v naší slovenské firmě EPS Slovensko (HG posudky, OGD Vojany, monitoring VHU a sanace BOLDOG). Rozšiřujeme nabídku prodeje vinných a pivních kvasinek a také servisní smlouvy (kontrola sanitace, akreditovaná laboraotoř). Zvyšují se prodeje široké řady piv pivovaru ROTOR a spokojení jsme také s obsazeností penzionu. Rozšiřujeme posezení a aktivity kolem bistra. Plánujeme výstavbu podkroví penzionu, pivní welnes a chystáme obnovení provozu zastřešené "kompostárny" k nakládání s odpady. Rozšiřujeme provoz dekontaminačních ploch.
I tak se chystají určité reorganizace, které směřují do udržitelného režimu/rozsahu firmy a její navrácení mezi "malé organizace" tzn. do 50 zaměstnanců. 24.4.2024: Obdrželi jsme další 2 projekty z Prostředí pro život a jeden projekt THETA. Současně jsme vysoutěžili několik sanačních zakázek - průzkumy, AAR i sanace. Velmi úspěšně se rozvíjí dekontaminační plochy a pracujeme na využití zakryté kompostárny pro nakládání s odpady.1.4.2024: Pořádáme semináře pro pivaře o nabídce výroby pivních kvasinek (mimo vinařských, sektových), připravujeme největší sanační konferenci "Sanační technologie" v UH ve dnech 15.-17.5. a chvíli na to ve dnech 30.5.-1.6. pak Geošportové hry v SK.15.3.2024: Pod novou FVE se buduje posezení u bistra s vyhlídkou a současně dochází k úpravám a rozšíření krytého posezení u bistra pivovaru ROTOR a rozšíření zahrady o hrací prvky pro děti.22.12.2023: Odbrželi jsme další výzkumný projekt NAZVA - Ochrana ječmene. V rámci APLIKACÍ máme potvrzeno, že jsme obdrželi projekt RAKETA II.
Do nového roku všem pevné zdraví, štěstí a ať se daří!26.11.2023: Ve čtvrtek 23.11.2023 proběhl v Praze další z našich pravidelných odborně-výzkumných seminářů ENVIshop. Prezentovány byly zajímavé témata, poslední přednášky byly doprovázeny také názornými degustacemi (NEALKO piv a vín s vlastní kvasinkou EPS). Neformální završení v podobě společenského večera bylo příjemným hřebíčkem v předvánočním čase firemních večírků.


14.11.2023: Uspěli jsme nejen v enviro-zakázkách získáním zakázek: sanace PRIMAGAS, Horní Suchá, OSČ COLORLAK Staré Město, OSČ VISTEON Hluk. Také jsme ale uspěli a obdrželi Rozhodnutí o přidělení dotace ve výzkumu od TAČR, SIGMA: "Vývoj přípravku na bázi chitosanu..." a druhý "Biologická ochrana v technologii výroby vína".


6.11.2023: Majetkově jsme vstoupili do společnosti Biosolid, s.r.o. odkupem 12%, kde realizujeme biodegradace na dekontaminační ploše. Prohlubujeme tak spolupráci s holdingem REC GROUP (kaly z ČOV, biodegradace) a očekáváme rozšíření ještě o další aktivity.


30.10.2023: V poslední době se nic podstatného nestalo a to je vlastně dobrá zpráva!!! Chystáme ENVIshop v Praze 23.11.2023.


12.10.2023: Divize ekologického servisu (sanací) posílila novými zakázkami, návratem z mateřské a především svou technickou divizí (personální posílení). 
Obdobně řešíme velký objem odpadů na dekontaminačních plochách, majetkově jsme vstoupili do společnosti Biosolid (provoz dekontaminační plochy ve Starém Městě u UH) a předpokládáme ještě další rozšíření společných podnikatelských aktivit. 
Naše stávající akreditovaná laboratoř rozšířila stávající nabídku analýz pro vinaře také pro environment (prozatím C10-C40) s cílem rozšíření o další typy analýz. 
Komerční aktivitu zvyšuje také CVMB. 
Závěrem této zprávy je poděkování výzkumníkům za vytrvalé masivní podávání projektů do různých vypsaných výzev (očekáváme přidělení 2 projektů). Velikost divize měníme na dlouhodobější udržitelnost a následně se zaměřením na uplatnitelnost výsledků.
Odprodáváme vinici a do prodeje dáme sady (zbytné aktivity).4.10.2023: Nabízíme pronájem poloviny provozovny v Kunicích u Říčan (K Bytovkám 307). Možné využití se nabízí především jako kanceláře, příp. sklady, ubytování. Toto horní patro je vč. kuchyňky a sociálního zařízení. Jedná se o 319 m2 plochy.


30.8.2023: V rámci nového finančního období a významné redukci dotací obecně toto opatření dopadá i do naší divize VaV, kdy jsme ještě loni řešili cca 20 výzkumných velmi atraktivních projektů v oblasti mikrobiální biomasy, mikropolutantů, obnovitelných zdrojů, nanomateriálů. Od září 2023 řešíme aktuálně 2 projekty tj. 10-násobné snížení prací pro naši personálně velmi bohatě zastoupenou divizi výzkumníků. Podáváme neskutečné množství žádostí do nových projektů, ale reálně budeme velmi úspěšní dokážeme-li uspět alespoň v poloviční úrovni oproti minulosti a to zřejmě v horizontu až budoucího roku až dvou let. Tato velmi nepříznivá situace obnáší prvně v historii přizpůsobení se tomuto faktu a to redukcí laboratorních pozic. Přitom skvělí lidé, poctivá, odborná práce, výborné kolektivy. Tadké se budeme snažit pronajmout polovinu provozovny v Kunicích k vyrovnání hospodářských výsledků a využití skvělých prostor. Oproti tomu výrazným nárůstem sanačních zakázek musíme rozšiřovat tým v sanační divizi, kde je naopak velký objem prací. Ke změnám dochází také v pivovaru. Letos je opravdu nečekaně dynamický a velmi náročný.


24.8.2023: Technickou divizi na Moravě posilujeme o dalšího kolegu. Tým techniků se tak úspěšně rozrůstá, neboť množství úkolů velmi narůstá. Příprava a instalace (nových) zakázek, jejich údržba, aplikace, monitorng vyžadují plné nasazení všech rukou i hlav.
Zrovna tak česká divize posílila v Kralupech o nové 3 kolegy zajišťující kontrolu, monitoring, hodnocení...4.8.2023: V rámci hledání úspor jsme zprovoznili úpravnu podzemních vod a nahrazujeme tak část pitných vod užitkovými (WC, oplachy) v pivovaru, penzionu a CVMB. Plánujeme rozšíření fotovoltaiky na střechu CVMB (využijeme i jako zastíněné posezení na střeše CVMB u bistra s vyhlídkou na okolí). Takto dodatečně vyrobenou el. energii zcela využijeme (stále máme vyšší spotřebu trvale cca 25 kW než výrobu), dříve pořízené vozy na CNG opět dávají finančí i ekologický smysl. A samozřejmě největší úspory jsou v omezení samotné spotřeby. Reálně uvažujeme o znovuzprovoznění BPS s využitím zpracování (živočišných) odpadů. Takový drobný příspěvek k ekologii a součaně úsporám. Z toho má člověk dobrý pocit. Samozřejmostí je třídění na našich provozovnách (zvýšení počtu nádob na separovaný sběr) a snižování množství odpadů (nejen jejich celkového množství, ale také managmentem sběru tj. skládání kelímků, obalů apod. tak, aby zaujímaly minimální prostor).
Volné kapacity naší provozovny v Kunicích a v Mostě nabízíme do pronájmu.18.7.2023: Trochu nečekaně jsme uspěli v drobnějších soutěžích MF (jak níže uvedeno "na cenu") a to: KastorEko v Rohatci (studie proveditelnosti), zpracování projektu sanace v Colorlaku ve Starém Městě u UH, udržovací čerpání v areálu HANON v Hluku. Tak máme o nemálo práce postaráno..

V rámci výzkumu a vývoje podáváme další žádosti do TAČR-SIGMA, MPO-TREND, NAZVY, Prostředí pro život. Držíme si tedy pěstičky a čekáme ještě na výsledky APLIKACÍ a COSTu...6.7.2023: Náš řemeslný pivovar ROTOR v úterý 4.7. otevřel naše mobilní bistro v Leteckém muzeu v Kunovicích (skvělý turisticky atraktivní cíl mnoha návštěvníků nejen z ČR) a zítra 7.7. otvíráme naše druhé vlastní bistro u moravního mostu v UH - Velehradská 1230 (bývalý Krab).27.6.2023: V areálu bioplynové stanice jsme nad původními silážními žlaby postavili novou hodně velkou halu, která bude vybavena technologií na výrobu hnojiv pro AT. Zahájení provozu očekáváme do konce tohoto roku.
Pro řešení environmentálních zakázek posilujeme náš tým řešitelů a techniků o další 4 kolegy. Další kolegy přijímáme na letní provoz bister ROTOR (Krab, Uherské Hradiště a Letecké muzeum v Kunovicích).
V minulém týdnu jsme prošli recertifikací ISO, kterou jsme obhájili.9.6.2023: Kromě několika významných průzkumných prací či modelování jsme uspěli také v soutěži na práce v Kralupech n. Vl. Potěšitelné v těchto případech je, že lze soutěže od komerčních subjektů vysoutěšit ne jako nejlevnější, ale jako nejvhodnější/nejlepší nabídka. Taková vítězství jsou satisfakcí za veřejné soutěže na nejnižší cenu a jsou závazkem do budoucna o udržení kredibility. Takových zakázek si skutečně vážíme.1.6.2023: Odstraňování starých ekologických zátěží i realizací inženýrsko-geologických průzkumů přispíváme ke snížení zátěží. Prací na dekontaminačních plochách přispíváme k znovuvyužití odpadů. Realizovanými výzkumnými projekty vytváříme perspektivy uplatnění nových postupů, lepších produktů. Pivovarem ROTOR, rozvojem bistra i penzionem přinášíme relax a radost. Taková práce má smysl.26.5.2023: Pořídili jsme 2 nové Octavie, do prázdnin otevřeme zahradní posezení u bistra s koutkem pro děti a druhý pivní bar v Uherském Hradišti, přestavujeme u Moravního nábřeží známý "KRAB". Pořídíme další FVE (27 kWp) na střechu penzionu a zprovozníme úpravnu studniční vody  pro oplachy a WC v penzionu, CVMB a pivovaru.
Chystáme zprovoznění výroby hnojiv a vstup do jedné společnosti.4.5.2023: V oblasti starých ekologických zátěží nám práce přibývá. Vysoutěžili jsme jak velkou zakázku "Sanace SEZ v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, Praha" v ceně cca 35 mil. Kč, tak několik menších průzkumů znečištění či inženýrsko-geologických např. v obci Hovorany. Tato divize je pod enormním tlakem velké administrativy a potenciálních pokut a penál za zcela marginální zpravidla nevčasně předložené bankovní záruky (byť platí stará, což je v posledních letech předmětem činnosti MF). Naučili jsme se s tím žít, ale pachuť nepřiměřené moci v nás zůstává.
V oblasti nakládání s N-odpady na dekontaminačních plochách v Ostravě a ve Starém Městě  je neuvěřitelně progresivní, plochy se jeví vytížené na roky dopředu, což je silný stabilizační pilíř.
Jsme ve velkém očekávání v novém finančním období na výsledky podaných žádostí v oblasti VaV, kde se začíná významně šetřit (také se směruje z odbornosti do administrativy a korekcí) a aktuálně nové prioritní směry výzkumu nejsou zatím zcela v souladu s naší vlastní VaV činností. Očekáváme zde velké přizpůsobení z naší strany na nové podmínky.
Velmi pěkně se rozvíjí vytíženost penzionu, radost nám dělá i bistro u pivovaru. Samotný pivovar se letos po změnách především stabilizuje. Výhodou je možnost jeho opory ve VaV i v celé naší společnosti.
Velkou výzvou jsou obnovitelné zdroje a výroba hnojiv, kterou investičně budeme mít zvládnutou v nejbližších týdnech a bude následovat etapa postupného testování možnosti výroby hnojiv.
Vidíme všichni, že doba se skutečně proměňuje, je třeba být připravený a nezbytné bude přizpůsobit se novým podmínkám. Zde budeme čerpat z naší synergické diverzifikace, kde budeme podporaovat perspektivní oblasti a samozřejmě cílem je to zvládnout. Závěrem krátký koment vysoké perspektivy naší slevenské společnosti, která má před sebou zářivou sdílenou budoucnost, vzájemné propojení aktivit především v oblasti odpadů (přeshraniční doprava odpadů za účelem jeho využití) apod.28.3.2023: Přes vysokou náročnost, dynamičnost současné doby krize za krizí (COVID, válka na Ukrajině, inflace) atd. se v oblasti výzkumu a vývoje konečně alespoň trošku zadařilo a obdržíme první nový projekt v novém finančním období a to zcela poprvé v rámci Prostředí pro život (TAČR) a to s novým partnerem VUT Brno a VÚMaOP, hlavním příjemcem je ALS Czech Republic.
Držíme si tedy palečky do nových soutěží, v nichž účast připravujeme.14.1.2023: V našem pivovaru ROTOR s novým rokem jsme přivítali nového sládka - Tomáše Mužíka (naposledy vařil v Oboře a v Zichovci). Očekáváme nové nakopnutí pivovaru do ještě vyšší kvality a vyššího prodeje.10.1.2023: V letošním post-covidovém roce, po vánocích, při vysoké inflaci, probíhající agresivní války na Ukrajině (pomáháme poskytováním ubytování 3 ukrajinským rodinám a také otcům od rodin zajišťujeme práci) jsme se rozhodli uspořádat firemní ples tentokráte ve větších prostorech v sále na Panském Dvoře v Kunovicích. Pozváni jsou nejen zaměstnanci, jejich protěšky, děti a širší rodina, ale také naši blízcí a obchodní partneři. Zahájení plesu bude v pátek 3.2.2023 v 18 hod. Přespolní využijí našeho nového penzionu. Snad zde oslavíme úspěch nově zvoleného prezidenta, který nás bude reprezentovat (tím nemyslíme populistu).27.12.2022: Probíhá kolaudace fotovoltaické elektrárny 60 kW na střeše pivovaru ROTOR a akumulací 60 KW, což nám částečně pomůže ve snížení zastropovaných ceny elektrické energie. Plánujeme další VFE (na střeše penzionu a v areálu BPS).24.12.2022: Co nového? Firemní hory v Rakousku (Maria Alm) v počtu 47 osob se povedl, počasí slunečné, omezené sněhové podmínky vyřešili posuny např. do Flachau. Podepsali jsme smlouvu na sanaci bl. 23 v UNIPETROLu a několik dalších drobnějších zakázek. V maximálním rozsahu jedou dekontaminační plochy - především COZ v Ostravě a velmi perspektivně se jeví i plocha BIOSOLID ve Starém Městě u UH, kde bychom měli obchodně vstoupit. Výzkumné projekty finišují, staré finanční období končí a nové začíná (prozatím témata ochrany ŽP a obnovitelných zdrojů) nebyly úspěšné, připravujeme další žádosti a v přístím roce si tak trochu odpočinem a v rámci volnějších kapacit se pověnujeme vnitrofiremníhu výzkumu, zkusíme se zorientovat také v potravinových doplňcích. Popřemýšlíme, jak se dovybavit. V pivovaru se zaměříme více na ekonomickou návratnost, přivítáme nového sládka Tomáše, u bistra jsme přikoupili pozemky pro rozšíření zábavy návštěvníků a rozšíření dětského zázemí. Odkoupili jsme v UH "Kraba", takže v létě zde otevřeme druhé bistro především se speicály na cyklostezce.
Silně budeme uvažovat, jak znovuzprovoznit bioplynovou stanici a výrobu hnojiv pro AT (jako nezbytná podmínka využití a zpoplatnění tepla z KGJ BPS). Naše slovenská firma je samostatná, životaschopná, vhodně si vzájemně vypomáháme. Máme tedy všechny předpoklady i nadále se rozvíjet a těšit se z práce...4.8.2022: Tento víkend slavíme 2. narozeniny našeho pivovaru ROTOR. Můžete ochutnat 11 piv na čepu vč. speciálů (witbier, APA, IPA, NEIPA, Rising ALE, bezový ležák aj.), dát si pochoutky na grilu a v sobotu pravou pizzu přímo z pece. V pátek budou prohlídky pivovaru, v sobotu pak našeho experimentálního vinařství. Budeme se těšit a pokud by někdo nezvládl dojít domů, může přespat v našem penzionu u pivovaru.


31.7.2022: Penzion je již v provozu. Nyní o prázdninách se snažíme si trochu odpočinout. Podali jsme několik žádostí o výzkumné projekty v rámci TAČR (TREND, THETA) a připravujeme se na nové finanční období a v brzku očekávané vypsání soutěží v rámci OPTAK2022 (MPO). V nejbližší době nás čeká investice do forovoltaické elektrárny na střeše pivovaru (cca 60 kWp a 80 kW v bateriovém úložišti). V rámci odstraňování starých zátěží se potýkáme s nerovným, nevyváženým, nepřiměřeným postojem objednatele (stát), který místo hlídání cíle prací se zaměřuje na vybírání pokut za zcela formální porušování smluv a to i mnoho let zpětně. Přesto jsme zahájili práce na nových zakázkách např. MORA Moravia, APS Světlá n. S., ČEPS Prosenice, řešili jsme AAR Colorlaku, Magnetonu či Dolní Třešňovec, Lanžhot a v poslední oblasti i supervizi na SO15 v Třineckých železárnách nebo základní zprávu ve SPOLANĚ.1.6.2022: Včera jsme zkolaudovali penzion situovaný u pivovaru ROTOR, CVMB (Centra výzkumu) a vinného experimentálního sklepa. Návštěvníci si tak budou moci objednat prohlídku či degustaci uvedených míst. Kapacita penzionu obnáší 8 pokojů (max. 32 oosb), pod penzionem je sklep pro až 50 osob. V plánu je dobudovat pivní welness a poskytovat masáže.6.5.2020: V květnu nás čekají Sanační technologie. V předvečer 18.5. bude welcom drink u našeho pivovaru ROTOR -  budeme otvírat KVEVRI (prapůvodní, přírodní víno z TČ, které je uloženo v zemi v hliněných nádobách od sklizně 09/2020), samozřejmě budou k dispozici naše experimentální vína a otevřeno pivní bistro. Jsou zváni nejen všichni účastníci konference, ale i nejširší veřejnost a sousedé. Při této akci budou k dispozici i prohlídky našich provozoven v Kunovicích a otevře se náš Penzion u pivovaru ROTOR (zde přivítáme první návštěvníky)..14.4.2021: Na pomoc Ukrajině skrze velvyslanectví Ukrajiny jsme odeslali tento měsíc 27 000,- Kč. Připravujeme otevření penzionu u pivovaru ROTOR. Dále pracujeme na designu a marketingu ROTORu a daří se zajištění místního odbytiště (budeme generálním dodavatelem piva na Slovácké léto v UH v termínu 1.-10.7.2022. Současně se budeme účastnit mnoha festivalů, pivních slavností novým mobilním profesionálním přívěsem se 4 pípami. Připravujeme se na podávání nových výzkumných projektů v novém období a investici do IT-technologie.13.3.2022: Pomoc Ukrajině. K ubytování jsme nabídli ještě další dvě naše nemovitosti (naši základnu v Mostě, kde se již Krajský úřad ozval s požadavkem na ubytování 2 matek s dětmi) a také velín na bioplynové stanici v Kunovicích (zde potřebujeme dovybavit prostor kuchyňksou linkou) a rádi bychom zde ubytovali i v budoucnu Ukrajince, kteří by nám mohli pomoci s provozem chystané výroby hnojiv (chtěli bychom zprovoznit na podzim 2022).8.3.2022: Dnes jsme podpořili Ukrajinu také odesláním finančních prostředků ve výši 175 500,- Kč na účet ukrajinského velvyslanectví. Tuto částku se podařilo vybrat tak, že 1/3 darovali zaměstnanci a takto vybranou částku firma navýšila o 2/3.27.2.2022: V rámci pomoci Ukrajině jsme nabídli ubytování v našem podnikovém penzionu v Kunovicích (Potočná)  pro 3 rodiny (matky  s dětmi). Máme zde kompletně vybavené 3 pokoje vč. společného sociálního zařízení, kuchyňky. Tato konkrétní pomoc má smysl. Svobodu není možno brát jako samozřejmost. Je třeba si pomáhat.24.2.2022: Uzavřeli jsme několik drobnějších smluv a sanačních či odpadářských objednávek (ČEPS, APIMOSO, GEO GROUP, AWT, MF).
Obdrželi jsme dotaci na výzkum v rámci poslední výzvy MPO - APLIKACE IX ("FERIN").
Podali jsme přihlášku do projektu H2020, připravujeme podání výzkumných aktivit v rámci NCK.

Zaznamenali jsme však i odchod několika vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž priority se proměňují a také vidí nižší smysluplnost v odborných environmentálních úlohách (OSEZ), kde se mnohdy nad odbornost klade vyšší důraz na nepřiměřenou zdlouhavou administraci, výběr formálních pokut a kritériem výběru je stále jen nejnižší (ne nejvýhodnější) nabídka.

Tým EPS proto průběžně doplňujeme a hledáme nové kolegy. Máme v plánu posílit v oblasti výzkumu, zakázek (OSEZ) i v bistru a pivovaru ROTOR, kde zmodernizujeme grafickou podobu a především kompletní marketing.

Připravujeme se na spolupořadatelství největší sanační konference "Sanační technologie" v UH ve dnech 18.-20.5.2022 vč. doprovodného společenského programu (vinný sklep EPS, pivoar ROTOR, zábava a hudba REDUTA).

Z hlediska nečekaných, negativních zpráv - bude třeba vstřebat dříve těžko představitelné  agresivní (nevyprovokované) napadení Ukrajiny Ruskem a to v 21. století a připravat se na následky, které to bude mít.25.-28.1.2022 jsme posílili firemní tým na společném lyžování v Hochkonigu (Maria Alm) v Rakousku. Polopenze zejména 4-chodová večeře s výběrem ze 3 jídel byla luxusní. Snad jen uzavření společných prostor po 22. hod. (COVID) bylo určitým omezením. Počasí bylo neskutečně slunné a přívětivé. Denní aktivity tvořily lyže, běžky či termály. FAJN akce a byť se následně přes nás prohnala omikron-vlna, naštěstí s minimálními příznaky. A proto již plánujeme i firemní ples (nejspíše v 03/2022).1.1.2022: Rozšiřujeme náš skvělý dělný tým novou pozicí projektorové manažerky v sanacích v Praze, řešitele, výzkumníky a posílíme také v pivovaru a bistru. V roce 2022 budeme kolaudovat v Kunovicích penzion pro 32 hostů s posezením ve sklípku o kapacitě 50 návštěvníků. Současně hledáme nové spolupracovníky - v sanacích, pro výzkum a provoz bistra a pivovaru. V nadcházejícím roce očekáváme vybudování infrastruktury, pořízení technologií (partnerem) k výrobě hnojiv pro AT (v areálu BPS Nový Dvůr v Kunovicích), zvelebení venkovního prostoru bistra. Další obnovení vozového parku (CNG) a rozšíření akreditace naší čerstvě akreditované laboratoře. Jasným cílem je brzké navázání novými výzkumnými projekty na stávající oblasti (mikropolutanty, mikrobiální biomasa) a jejich rozšíření či zvýraznění také v oblasti obnovitelných zdrojů a výzkum v oblasti nakládání s kaly z ČOV. Současně v roce 2022 vybudujeme fotovoltaickou elektrárnu na střeše pivovaru vč. bateriového úložiště. VFE předpokládáme v budoucnu vybudujeme také u penzionu, v Praze a samozřejmě v areálu BPS. V oblasti starých zátěží zahájíme práce dle uzavřených smluv, očekáváme uzavření ještě dalších smluv vč. nakládání s nebezpečnými odpady na biodegradačních plochách. I přes vysokou inflaci a současně dříve uzavřené zakázky (při kritériu nejnižší ceny) či dotační výzkumné tituly jsme pro rok 2022 zvýšili mzdu v průměru o 8,25%.


10.11.2021: Po mnoha měsících pečlivých příprav jsme obdrželi AKREDITACI pro naši laboratoř v Kunovicích zabývající se rozbory vína, moštů či piva.9.11.2021: Uzavíráme smlouvu na novou sanační zakázku: MORA MORAVIA. Oslavíme to v Praze na ENVISHOPU 25.11.2021 v hoteli AURELI v Praze.

Připravujeme podání výzkumného projektu ČR-SR, zvažujeme účast v projektech LIFE.26.10.2021: Vzhledem k nečekané inflaci, narušení trhů a cest, teprve počínající deglobalizaci můžeme konstatovat, že i my v rámci přespříliš rychlé zelené Evropě objednáváme další 2 ekologické vozidla (Š-Octavia) na CNG s dodáním v létě příštího roku.
Můžeme se také "pochlubit" penále uděleném MFČR v rámci odstraňování starých zátěží na jedné zakázce za zcela bagatelní opomenutí doložení dokumentu ve výši 6-místné číslovky. A že se svět nezbláznil...?18.9.2021: Odkoupili jsme hotel U hejtmana Šárovce v UH vč. restaurace, kde budeme časem nabízet naše piva ROTOR.
Obdrželi jsme Rozhodnutí o dotaci na výstavbu fotovoltaiky a bateriového úložiště na střeše pivovaru, což významně napomůže úspoře elektrické energie a zvýšení podílu využívané energie v EPS biotechnology, s.r.o.
Stavba penzionu u pivovaru (pro 32 ubytovaných) bude dostavěna do konce tohoto roku. Zprovozněn pak bude do prázdnin 2022.
V současné době probíhá projektová příprava na dostavbu (zakrytí silážních žlabů) k instalaci technologie na výrobu organických hnojiv v areálu bioplynové stanice s plánem zprovoznění do konce příštího roku (samotná bioplynová stanice EPS-Nový Dvůr  je v současné době zakonzervovaná s přerušenou výrobou).
V UH hledáme malý prostor k prodeji našich piv ROTOR v láhvích.11.9.2021: Do konce roku se ukončuje jakákoliv spolupráce se skupinou PURUM KRAFT: CELIO, AQUATEST, PURUM apod.
Ze strany CELIO byla spolupráce s námi ukončena retroaktivně již k létu 2020.
Tyto skutečnosti mají jednoznačně za následek zvýšení kvality našich prací.27.8.2021: Slavnosti vína v Uherském Hradišti letos oslavíme ve dnech 10.-12.9.2021. Setkání všech divizí vč. kolegů z SK a také s přáteli a pozvanými hosty uskutečníme v pivovaru ROTOR v pátek, v sobotu přímo ve vinařské uličce v Mařaticích. U restaurace U Dvořáka budeme prodávat piva ROTOR.16.8.2021: V rámci spolupráce s prestižním klastrem NANOPROGRESS jsme se dnes účastnili natáčení edukačních pořadů týkajících se výzkumu a vývoje, biotechnologií především využití nanomateriálů. Pořadem provází Honza Čenský, kterého jsme tak přivítali v našich laboratořích, Centru výzkumu, experimentálním sklepě i pivovaru ROTOR.29.6.2021: Přijďte s námi oslavit roční otevření pivovaru ROTOR v Kunovicích ve dnech 2.-3.7.2021 vždy od 14 hod. K dispozici bude na čepu 10 piv. Ležáky za jednotnou cenu  30 Kč (velké) a 20 Kč (malé), speciály za 30 Kč, cimbál, grilování, výborná vína. Kdo nebude - neochutná...16.6.2021: Dne 24.6.2021 pořádáme semináře v konferenční místnosti na PIK Panský Dvůr v Kunovicích. Dopoledne konference "Zlepšení ekostability příhrančních lesů" a odpoledne velmi zajímavý seminář "Technický kurz pro zemědělce a pěstitele", kde budou prezentovány výsledky výzkumných projektů LIFE vč. praktických ukázek, občerstvení, oběda, drobné degustace. Blíže v kalendáři akcí na našem webu.14.6.2021: Ve dnech 2.-3.7.2021 slavíme 1. výročí otevření pivovaru ROTOR. Přijďte na dobré pivko (na čepu 10 piv a specialit), muzika, grilování..9.6.2021: Naše práce budou zpestřeny aktualizovanou analýzou rizika vč. doprůzkumu ve společnosti COLORLAK. Současně jsme po více než 20 letech ukončili práce na dekontaminační ploše CELIO.27.5.2021: Dne 10.6.2021 od 16 hod pro širokou veřejnost pořádáme tradiční KVEVRI DAY. Oranžové víno, které se vyluhovalo 222 dní v gruzínské amfoře zakopané v zemi nám vydá svůj poklad v podobě Tramínu červeného, který může každý ochutnat. Současně bude otevřeno bistro u pivovaru, kde bude k dispozici 10 piv našeho pivovaru ROTOR.15.5.2021: Dokoupili jsme vrtací nářadí k nové vrtací soupravě, nečekaně provedli havarijní ekologickou službu - zásah při nehodě v Dolní Lhotě (Zlínsko) a také obstáli v soutěži na sanaci  Olše v Třinci.26.4.2021: Podané 3 žádosti u MPO - APLIKACE VIII všechny uspěly. Jsou tedy zahájeny práce na projektu "NewSec" izolace, tetování a výroba vlastních sektových kvasinek, "MikroPivo" s cílem nalezení, otestování a uvedení do praxe zajímavých kvasinek spodního, svrchního kvašení a také kvasinek pro nealkoholická piva a nakonec "SIKOČ" testující optimalizaci a zvýšení efektivity jednoho z největších nových umělých mokřadů v Mostě.24.3.2021: Ve VŘ jsme zvítězili a uzavíráme s MF ČR smlouvu na SEZ, Sanační práce v areálu Automatárny ve spol. APS, Světlá n. S.15.3.2021: Připravili jsme pro naše kolegy 1. pivní degustaci 8 vzorků piv ROTOR s off line povídáním našeho sládka Matěje.2.3.2021: Zahájili jsme stavbu velmi pěkného bistra u pivovaru ROTOR, které by se již od května 2021 provozovalo celoročně.1.3.2021: Zahájili jsme přístavbu CVMB v Kunovicích - penzion (velký edukační sklep a 8 pokojů pro hosty) s budoucím pivním welnessem na střeše CVMB.15.2.2021: Dnes jsme obdrželi po velmi dlouhé době informaci z MF, že jsme byli vybráni jako vítěz nadlimitní veřejné zakázky na služby "Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami na lokalitě DNT Severočeské doly - Tušimice".10.2.2021: Převzali jsme si novou vrtací pásovou soupravu ARGOS a můžeme tak dosahovat větších hloubek vrtání do průměru 100 mm a méně se nadřeme.18.1.2020: Máme uzavřenou novou smlouvu na "Sanaci podzemních vod" v TR Prosenice (ČEPS) a také novou dlouhodobou smlouvu na "Provoz drenážního systému KM č. 13" (UNIPETROL RPA, s.r.o.).13.1.2021: V posledním měsíci jsme posílili výzkumný tým v Kunovicích o 2 kolegyně a řešitele sanačních úloh o jednoho řešitele v Praze.7.1.2021: Obdrželi jsme informaci, že jsme uspěli (formou smluvního řešitele) na řešení  výzkumu v rámci "Spolupráce-Klastry-Výzva VII". Navazujeme tak na úspěšnou spolupráci s klastrem Nanoprogress, z.s. Název projektu je "Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod" a budeme se podílet na řešení jak enviromentální problematiky (mikropolutanty), tak také potravinářské oblasti (membránové nanotechnologie ve vinařství).5.1.2021: Do letošního prvního čtvrtletí v době sílících covidových problémů, přenosů, karantén i onemocněních to chce hodně distanc/omezení kontaktů (což nám vůbec z hlediska rozvoje firmy nevyhovuje - nicméně budeme muset tuto výzvu také zvládnout), síly, optimismu a štěstí. Ať ho máme co nejvíce a nejen my...27.12.2020: Do nového roku všem kolegům, partnerům, přátelům a všem ostatním pevné zdraví, pohodu, radost a už konečně zase normální rok 2021!20.12.2020: Obdrželi jsme (snad všichni) degustační sety (8x 0,2 l) vín z naší výzkumné produkce. Po zaslání odkazu bude možno si udělat takovou off line degustaci s výkladem v rámci své "sociální bubliny". Takže dobrou chuť!
V našem pivovaru ROTOR jsme zvládli vyrobit vánoční speciál 20°STOUT a také 12°kyseláče (s příchutí černého rybízu, višní, maraqua a citra v rámci "Cesty kolem světa".15.12.2020: V těchto dnech uzavíráme smlouvu s MF-ČR na sanaci mořírny v ENERGO Choceň. Práce po jejich přípravě na jaře budou provedeny především o příštích prázdninách. Lokalitu dobře známe, realizovali jsme zde práce již v minulosti. Práce se týkají především odtěžby kontaminovaných stavebních konstrukcí a horninového podloží.14.12.2020: Dnes jsme podali 3 žádosti na výzkumné projekty MPO - APLIKACE VIII. Věříme si, že budeme úspěšní...11.12.2020: Obdrželi jsme informaci, že jsme uspěli s žádostí o výstavbu "Fotovoltaické elektrárny s akumulací", která bude  umístěna na střeše pivovaru ROTOR v Kunovicích. Nejenom tak nadále snižujeme ekologickou stopu, ale také snížíme náklady na provoz. Instalaci očekáváme v průběhu roku 2021.4.12.2020: Dnes bylo zahájeno stavební řízení k penzionu, který bude v Kunovicích u pivovaru. Předpokládáme zahájení stavby 1.3.2021.17.11.2020: Dnes kupujeme cca 3,8 ha vinic ve Zlechově. Do budoucna tak budeme moci pracovat s hrozny jednoznačného původu pro výzkumné aplikace a věříme i nabídnout Vám všem lahodná vína.2.11.2020: Tento týden v pivovaru ROTOR přivítáme nový 20 hl CKT a také rovnou dalších 5 ks 30 hl CKT. Výstav pivovaru tak do nové sezóny 2021 zvyšujeme trojnásobně - na 3000 hl/rok.30.10.2020: Investujeme také nemalé prostředky do inovace CVMB, upravujeme a doplňujeme ohřev a chlazení reaktorů a lyofilizátorů a pracovního prostředí, dálkové řízení strojů.29.10.2020: Již rok se připravujeme na akreditaci části laboratoře v Kunovicích týkající se všeho kolem vína. Dokoupili jsme k plynovému a kapalinovému chromatografu, FTIR také  další nezbytné aparatury a přístroje s cílem do roka akreditaci uvést v život.20.10.2020: Aktuální nepříznivá situace s COVID nás ovlivňuje naštěstí jen nepřímo. Dodržujeme odstupy, preferujeme home office, pružnou pracovní dobu a v kritických místech (především laboratoře, kde lze home office praktikovat jen velmi omezeně) se chráníme nejen dodržováním hygienických doporučeních, rouškami, ale pořizujeme i ochranné štíty.30.9.2020: Stále rosteme a tak musíme obnovovat i vozový park a proto pořizujeme 2 nová osobní vozidla na CNG a k tomu jedno zánovní na lokální popojížďky.28.9.2020: Pro usnadnění práce na lokalitách a také ulehčení velmi namáhavé práci na lokalitách jsme se rozhodli pro pořádnou investici a pořizujeme vlastní vrtací pásovou soupravu ARGOS. Můžeme tak realizovat vlastní průzkumné, monitorovací a aplikační sondy a vrty do průměru až 100 mm a hloubky do cca 10 m.27.9.2020: Obdrželi jsme ještě Rozhodnutí o přidělení dotace v rámci MPO - APLIKACE VII s akronymem "NEOENO", další účastníkem je VINSELEKT Michlovský a.s. (letos je to tedy již druhý projetk v APLIKACÍCH VII a také máme 2 nové projekty TAČR-ZÉTA.20.9.2020: Vyřizujeme všechna povolení k přístavbě CVMB tj. penzionu se sklepem a pivním welnessem... tak, abychom zahájili stavbu na jaře 2021.20.9.2020: Pivní okénko  s čepovaným pivem bude otevřeno do října. Prodává se pivo, burčák i víno. Přes zimu na zvonek. V příštím roce se projektuje velmi nápadité celoroční posezení (bude postaveno na zpevněné ploše uvnitř areálu pivovaru.30.8.2020: Od pátku 4.9.2020 nabízíme BURČÁK z vlastní vinice v Blatničce - Muškát Moravský a také zajímavé výzkumnická vína připravena z moravských kvasinek, které jsme izolovali v minulosti přímo ve vinicích u spolupracujících vinařů.23.8.2020: Do naší flotily jsme pro posílení potřeb rozvozu piv z pivovaru ROTOR a také pro vinobraní (brzy přichystáme sladký a voňavý burčák z vlastního Muškátu moravského) a proto VOLKSWAGEN TRANSPORTER.10.8.2020: Další grilovačka s hudbou a výborným pivkem u pivovaru ROTOR v Kunovicíchse chystá na sobotu 15.8. 2020 a 27.8.2020 (současně se potkáme ze všech divizí z celé ČR i SR = firemní grilovačka). Vítáme samozřejmě i všechny příchozí a kolemjdoucí.9.8.2020: Firemní grilovačka se uskuteční ve čtvrtek 27.8.2020.27.7.2020: Od středy zahajujeme exkurze v pivovaru ROTOR - blíže na www.rotor.beer20.7.2020: Další grilovačka s živou muzikou u pivovaru ROTOR s jednotnou cenou za pivko 25 Kč bude v pátek 31.7.2020 od 14 hod až do večera.14.7.2020: Recertifikovali jsme systém ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 do 06/202327.6.2020: V rámci zahájení prodeje pivovaru ROTOR nabízíme klasické české ležáky - 10° a 12°, odlehčené cyklopivo 9° a 11°polotmavou. Máme také navařeny speciály: 12° tmavá, APA 12° a witbier.
Bližší info: https://rotor.beer8.6.2020: Slavnostní otevření pivovaru ROTOR bude v pátek 17.7.2020 v 15 hodin (Kunovice, ulice V Pastouškách). Připraveno bude drobné občerstvení, muzika a hlavně výborná piva6.6.2020: Kolaudace pivovaru ROTOR je stanovena na 18.6.2020 (v tento den pak od 16 hod otvíráme oranžové víno (VZ) v rámci KVEVRI DAY. Prodej piva z okénka pivovaru bude zahájen 1.7.2020, slavnostní otevření pivovaru plánujeme na polovinu července (bude ještě upřesněno).1.6.2020: Z programu MPO výzvy APLIKACE VII jsme obdrželi spolu s osvědčeným partnerem (TUL) projekt "STIMUL20" zabývající se nanomateriály pro stimulaci biotechnologickcých systémů.31.5.2020: Třetí srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s technology z celé Moravy dne 8.6.2020 v 15 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).


30.5.2020: Obdrželi jsme 2 nové výzkumné projekty TAČR - ZÉTA:
"KOPOCH" je zaměřen na odstranění pesticidů z ŽP a budeme jej řešit s UPA a UTB.
"ELENA" je zaměřena na redukci dusičnanů a budeme ji řešit spolu S TUL.24.5.2020: Tak druhé srovnávací hodnocení vín připravenými moravskou kvasinkou, konsorsii se uskuteční s regionálními vinaři 28.5.2020 v 16 hod ve školícím středisku v Kunovicích (V Pastouškách 1690).23.5.2020: Zpracovali jsme AAR oblastí u UNIPETROLU v LItvínově, kde jsme díky pečlivému hodnocení a modelování ověřili zcela nové skutečnosti o sorpcích a šířeních kontaminačních mraků (N-NH4) mající dalekosáhlé důsledky v budoucích úsporách finančích prostředků v rámci odstraňování SEZ.23.5.2020: Připravujeme koaludaci pivovaru ROTOR v Kunovicích začátkem června. Po uvaření prvních piv plánujeme prodej z okýnka u pivovaru pro místní a cyklisty od 1.7.2020 - blíže https://rotor.beer21.5.2020: Pořizujeme nové vozidlo pro posílení naší technicko-provozní jednotky v Kunovicích19.5.2020: Zahájili jsme sanační práce na nové významné zakázce OSEZ v areálu MOPAS Holešov.12.5.2020: KVEVRI DAY. A je to tady 18.6.2020 v 16 hod otevřeme po roce novou KVEVRI tentokráte s VZ. Přijďte ochutnat oranžové víno do Kunovic, ul. V Pastouškách 1690. Zváni jsou všichni, kteří se nebojí!11.5.2020 Vše se zvládlo. V coronavirové době se zabrzdilo až moc a tak je třeba co nejrychleji rozvolňovat a život opět znormálňovat. Zvýšená hygienická opatření nás budou doprovázet, hromadné akce budou určitě s cestováním ještě limitovány, ale jedeme dál. Můžeme využít nové zkušenosti k většímu slaďování soukromého a pracovního života, zefektivnit využití času a překontrolovat si vlastní priority.21.4.2020 Nouzový stav trvá, po 4 týdnech mimořádných opatření je pozitivní, že všechny bezprecedentní opatření a omezení pohybu zabrala. Pandemie se ukrotila. Čísla se snižují, kapacity nemocnic byly dostatečné. Emoce říká, že jsme dostatečně vystrašeni (rizika vnímáme).  Bude třeba si zvyknout v davech i na roušky.
Na druhou stranu zdravý rozum říká - přiměřeně a rozumně. V pracovní rovině můžeme pracovat již bez omezení (dodržení odstupů) a obnova osobních střetávání, jednání, kontroláků či seminářů bude postupné a pomalé.16.3.2020 Vzhledem k současné situaci využívejme maximálně HOME OFFICE, příp. pružnou pracovní dobu. Maximalizujme preventivní omezení kontaktu a snažme se dodržovat bezpečné odstupy (1,8 m), mytí rukou!
V případě problémů, karantény apod. informujte vedení14.3.2020 Do odvolání se ruší všechny semináře, konference, work shopy.19. 3. 2020 EPS ACADEMY MOST: Tradiční workshop z naší dílny opět přinese svěží pohled na současná témata z oblasti vína a vinné kvasinky. Prezentovány budou nejen výsledky některých našich výzkumných projektů v této oblasti, ale přivítáme také několik významných vinařství z ČECH - takže se můžeme těšit na skvělou degustaci.
30.3.2020 EPS academy "Víno a kvasinka" v Kunovicích na Panském Dvoře pořádáme seminář o výrobě unikátních kvasinkách izolovaných přímo u vinařů, exkurze v Centru výzkumu mikrobiální biomasy vč. degustace ukázkových vín vyrobených různými kvasinkami.22.-23.4.2020 Brusel - pořádáme zde pro pozvané hosty, inovativní společnosti a výzkumné instituce z EU prezentaci našich výzkumných aktivit, nových technologických kapacit pro vzájemnou spolupráci i podání evropských výzkumných projektů5. 5. 2020 SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI: Každoroční seminář organizujeme ve spolupráci s Komenského univerzitou. Do Bratislavy se sjedou odborníci z oblasti sanačních technologií, nebudeme chybět ani my.
V červnu plánujeme slavnostní otevření našeho minipivovaru ROTOR v Kunovicích (vedle nového Centra výzkumu). O termínu budeme ještě informovat.4.2.2020 jsme v Kunovicích ve výzkumných laboratořích, v novém Centru výzkumu a experimentálním sklepě přivítali a provedli studenty Masarykovy Univerzity Brno.2020/01 Letos jsme obdrželi nový výzkumný projekt v rámci TAČR, program TREND - projekt NAVINO! Na jaře ukončujeme 3 projekty MPO APLIKACE I: SNIP, VINTER a VINIFER.Pravidelně obnovuje vozový park. 28.2. jsme jej rozšířili  o 3 Škodovky, z toho dvě na ekologický pohon - CNG.14.-17.1.2020 jsme si užívali na firemních horách poblíž Schadmingu. Počasí bylo zcela ideální.Admin login