Laminární boxy (flowboxy) mají široké možnosti využití, zajišťují vynikající ochranu proti částicové i mikrobiální kontaminaci pracovních kultur. Zařízení flowboxu filtruje vzduch pomocí před-filtrů a HEPA filtrů a nabízí tak pracovníkům možnost pracovat ve sterilním prostředí bez mikroorganizmů. Tato zařízení jsou nezbytná pro zachování čistoty pracovních kultur pro bioremediace, zajištění aseptického odběru vzorků, kontrolu růstu a čistoty mikroorganismů atd. Každý laminární box je vybaven ventilátorem s elektronicky řízeným elektromotorem. Otáčky ventilátoru jsou řízeny mikroprocesorovou jednotkou, která snímá rychlost laminárního proudění na každém modulu zvlášť a udržuje ho na v programu nastavené hodnotě.
 

 

English version