Laboratorní inkubátory se vyznačují svým stavebnicovým uspořádáním s možností široké škály volitelného vybavení a příslušenství. High-tech inkubátory umožňují zahřívání i chlazení, hrají proto nezastupitelnou ve výzkumu a vývoji. Pro sledování a dokumentaci průběhu parametrů v komoře přístroje pomocí PC slouží speciální SW WarmComm (volitelné vybavení). Řada laboratorních inkubátorů splňuje požadavky na reprodukovatelnost a přesnost průběhu teploty a dalších parametrů v laboratorních inkubátorech, odvozených od ISO 9000 nebo ISO/17025. Inkubátory jsou nezbytné pro experimentální práce v mikrobiologii a molekulární biologii. Inkubátor slouží pro růst a udržování a kultivaci buněčných kultur nebo mikrobiologických kultur.
 

 

English version