Lyofilizace je nejrozšířenější metodou na dlouhodobé uchovávání mnohých mikroorganismů
Lyofilizace neboli mrazová sublimace se nejčastěji používá k přípravě lyofilizátů mikrobiálních kmenů za účelem jejich dlouhodobého uchování. Lyofilizace se zatím jeví být nejšetrnějším způsobem pro zachování růstové aktivity mikroorganismů. Mikrobiální kmeny se namnoží ve vhodném médiu, odstředí se, rozmíchají v lyoprotekčním médiu a lyofilizují se.
Lyofilizaci může předcházet zmrazení na teplotu okolo -50 °C. Lyofilizáty je vhodné uchovávat při teplotách okolo 4 °C, prodlužuje se tak jejich „trvanlivost“. Kromě uchovávání mikrobiálních kmenů může lyofilizace sloužit k zakoncentrování různých mikrobiálních produktů, např. extracelulárních proteinů.

 

English version