Systém Bioscreen se skládá z inkubační a měřící jednotky a z počítače, ve kterém je instalován odpovídající software sloužící k zaznamenávání růstových křivek a jejich vyhodnocení.

Biosceen C je systém určený pro automatizaci rutinní mikrobiologické práce. Používá unikátní mikrodeska formátu (10x10 jamek), v tzv. "Honeycomb" formátu, který je zvláště vhodný pro velmi přesné regulace teploty. Je vybaven dvěma krytými deskami, takže je možné měřit až 200 vzorků současně. Přístroj lze využít pro sledování růstového profilu buněk, vlivu růstových inhibitorů na množící se buňky, optimalizaci nutrientů v růstových mediích, vlivu pH a teploty na růst buněk, sledování průběhu lyze buněk, stanovení koncentrace proteinů apod.

 

English version