CO2 inkubátor Steri-Cycle

Inkubátory jsou nezbytné pro mnoho experimentálních prací v buněčné biologii, mikrobiologii a molekulární biologii
a používají se jak pro bakteriální, tak i eukaryotické buňky. Inkubátor slouží pro růst a udržování a kultivaci buněčných kultur nebo mikrobiologických kultur, které vyžadují speciální složení atmosféry. Jde především o kapnofilní nebo anaerobní mikroorganismy. Inkubátor udržuje optimální teplotu, vlhkost a další podmínky, jako je oxid uhličitý (CO2) a obsahu kyslíku v atmosféře uvnitř.

 

English version