BugBox je pohodlný systém pro kultivaci anaerobů. Kapacita je 180 Petriho misek, optimálně pracuje při použití 20-100 misek. Práce uvnitř komory je velice komfortní díky možnosti práce s holýma rukama.
 
BugBox je využíván při grantovém i vnitrofiremním výzkumu, zejména ke kultivaci, selekci a izolaci anaerobních či fakultativně anaerobních mikroorganismů, a umožňuje zachování anaerobních podmínek ve vzorcích. Toto zařízení nahrazuje anaerobní nádoby typu Anaerocult, které nám spíše dovolí stanovit pouze fakultativně anaerobní mikroorganismy, ale ne mikroorganismy striktně anaerobní.
 

 

English version