Parní sterilizátory (autoklávy) využívají účinku působení syté vodní páry a to při stanovené teplotě, tlaku a délce sterilizační expozice. Vlastní proces sterilizace probíhá v uzavřené tlakové komoře přístroje. Slouží ke sterilizaci kultivačních medií a půd.
 

 

English version