Spektofotometry slouží ke kontrole růstu mikrobiálních kultur, stanovení chemických parametrů vod a výluhů ze zemin jako např. amonné ionty, dusičnany, dusitany, fosforečnany a mnoho dalších. Novější typ spektrofotometru je vybaven grafickým dotykovým LCD displejem s možností tabulkových i grafických záznamů křivek, analyzovaných dat a snímaných spekter. Výsledek může být vyjádřen jako absorbance, transmitance nebo přímo v příslušných jednotkách koncentrace. Rozsah měření přístrojů je 190-1100 nm.
 

 

English version