Plynová chromatografie je metoda určená k dělení a stanovení plynů, kapalin i látek pevných s bodem varu do cca 400 °C. Metoda je založena na rozdělování složek mezi dvě fáze, fázi pohyblivou - mobilní a fázi nepohyblivou - stacionární. Naše společnost disponuje chromatografy značky Varian a Bruker, které jsou osazeny detektory tepelně vodivostním TCD a  plamenoionizačním (FID). Ty umožňují analýzy širokého spektra látek, z nichž lze zmínit nízkomolekulární mastné kyseliny, metan, CO2, BTEX, C10-C40.
 

 

English version