Systém BIOLOG byl původně vyvinut pro medicínské účely jako metoda pro identifikaci jednotlivých bakteriálních druhů podle využití uhlíkových substrátů.
 
V přístroji lze použít i jiné typy mikrodestiček, které se využívají pro určení bakteriálních druhů anebo pro stanovení tzv. fyziologického profilu společenstva mikroorganismů ve zkoumaném vzorku půdy (Community-Level Physiological Profiles – CLPP).
 
Princip metody je založen na schopnosti mikroorganizmů metabolizovat uhlíkové substráty umístněné na 96-ti jamkové mikrotitrační destičce, mají-li naočkované buňky enzymy schopné metabolizovat dané substráty, dochází k uvolnění elektronů ze substrátu (oxidace), ty přijímá barvivo
trifenyltetrazolium chlorid (TTC), čímž se redukuje za vzniku trifenylformazanu (TPF), doprovázeného změnou barvy.
 
Následuje inkubace mikrodestičky v termostatu při 14-28 oC, kdy s přibývajícím časem dochází k vývoji barvy v jednotlivých jamkách dle využívání jednotlivých uhlíkatých substrátů mikroorganismy.
 
Následujeje vizuální vyhodnocení zákalu a jeho přenesení do programu, který na základě konfigurace barev provede identifikaci jak rodově tak i druhově.

Systém BIOLOG v naší společnosti využíváme k identifikaci bakteriálních druhů anebo pro stanovení tzv. fyziologického profilu společenstva mikroorganismů.
 
English version